" "

Advertising

Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΝ Η ΚΥΡΙΑ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ("ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ"), ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ 12). ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Η παρούσα Συμφωνία του Microsoft Advertising ("Συμφωνία") ισχύει μεταξύ του ατόμου ή της οντότητας που αναφέρεται στον λογαριασμό Microsoft Advertising ("Εταιρεία", "εσείς" ή "εσάς") και της οντότητας της Microsoft που προσδιορίζεται στην Ενότητα 17 ("Microsoft", "εμείς", "εμάς" ή "μας") σχετικά με το Microsoft Advertising ("Microsoft Advertising") (βλ. https://about.ads.microsoft.com και τυχόν μεταγενέστερους συνδέσμους ("Τοποθεσία του Microsoft Advertising")). Προς αποφυγή παρανοήσεων, η πλατφόρμα πολυμέσων λιανικού εμπορίου Microsoft (βλ. https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/microsoft-promoteiq/promoteiq-for-retailers) και η πλατφόρμα Xandr (βλ. https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/xandr-premium-programmatic-advertising) δεν καλύπτονται στους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αποδέχεστε αυτή τη Συμφωνία με την εγγραφή στο Microsoft Advertising ή υποβάλλοντας παραγγελία για αυτό, ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το Microsoft Advertising αφού ενημερωθείτε για αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία. Εκτός από αυτούς τους όρους, η παρούσα Συμφωνία αποτελείται από τυχόν "Εντολές προβολής" (μια εντολή που υποβάλλετε σε εμάς για διαφήμιση), τους ισχύοντες κανόνες και τις απαιτήσεις μας για το Microsoft Advertising στην τοποθεσία του Microsoft Advertising, τις πολιτικές μας που είναι διαθέσιμες στη σελίδα https://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=398341 (συλλογικά, "Πολιτικές Microsoft Advertising"), και, αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Συμφωνία περί διαιτησίας και την Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής. Αν η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Microsoft Advertising για την τοποθέτηση διαφημίσεων για λογαριασμό μιας άλλης οντότητας (ενός "Διαφημιζόμενου"), η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργεί εκ μέρους του Διαφημιζόμενου και δεσμεύει τον Διαφημιζόμενο στη Συμφωνία, και όλες οι αναφορές στην Εταιρεία στους παρόντες Όρους θα ισχύουν επίσης για αυτόν τον Διαφημιζόμενο. Αν η Εταιρεία δεν δεσμεύει έναν Διαφημιζόμενο στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβατικών ή εξωσυμβατικών διαφορών και αξιώσεων οποιασδήποτε φύσης, που θα είχε σε διαφορετική περίπτωση ο Διαφημιζόμενος στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας. Η Microsoft μπορεί να κοινοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον Διαφημιζόμενο στην Εταιρεία και τον Διαφημιζόμενο ως μέρος της υπηρεσίας του Microsoft Advertising.

Ενότητα 1. Microsoft Advertising. Η χρήση του Microsoft Advertising υπόκειται στο σύνολο των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη χρήση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων σύνδεσης, διαχείρισης καμπάνιας από τρίτα συμβαλλόμενα μέρη, λέξεων-κλειδιών και αποφάσεων στόχευσης, προορισμών στους οποίους οι διαφημιστικές σας καμπάνιες κατευθύνουν τους χρήστες, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτούς τους προορισμούς. Μπορούμε να αλλάξουμε το Microsoft Advertising οποιαδήποτε στιγμή για να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε (α) τις δυνατότητες του Microsoft Advertising ή (β) το δίκτυο των συμμετεχουσών τοποθεσιών web στις οποίες δημοσιεύονται διαφημίσεις και αποτελέσματα αναζήτησης. (Περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργάτες μας είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/el-gr/52031) Το Microsoft Advertising είναι μια διαφημιστική πλατφόρμα, στην οποία η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τη Microsoft και τους συνεργάτες της να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία για τη μορφοποίηση διαφημίσεων. Η Microsoft και οι συνεργάτες της ενδέχεται επίσης να θέτουν στη διάθεση της Εταιρείας ορισμένα προϊόντα ή/και προαιρετικές δυνατότητες όπως την υπηρεσία Clarity της Microsoft (https://clarity.microsoft.com/terms), για να βοηθήσουν την Εταιρεία κατά την επιλογή ή τη δημιουργία διαφημίσεων, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται στη συμφωνία της Εταιρείας για πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για τέτοιου είδους προϊόντα ή/και δυνατότητες (π.χ. μέσω μιας συμφωνίας για online κλικ μετάβασης ή μιας ειδοποίησης στο περιβάλλον χρήστη). Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εγκρίνει τη χρήση αυτών των προαιρετικών δυνατοτήτων και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιλέξει τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων ή να εξαιρεθεί από αυτή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, τότε θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις διαφημίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε προεπισκόπηση, έκδοση beta ή άλλες προεκδόσεις δυνατοτήτων των υπηρεσιών Microsoft Advertising ("προεπισκοπήσεις") που ενδέχεται να διαθέσουμε. Οι προεπισκοπήσεις ενδέχεται να περιέχουν δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται και δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως. Εάν παράσχετε στη Microsoft σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες της συμπεριλαμβανομένων των προεπισκοπήσεων("πρόταση"), παραχωρείτε στη Microsoft και στους συνεργάτες της δικαιώματα να χρησιμοποιούν την πρόταση για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης ή της προώθησης των υπηρεσιών μας.

Ενότητα 2. Χρήση και Εποπτεία Περιεχομένου. Μας παρέχετε εξουσιοδότηση για (α) αναπαραγωγή, δημόσια υλοποίηση, δημόσια προβολή και μετάδοση των διαφημιστικών υλικών σας και των δεδομένων τροφοδοσίας που μας παρείχατε στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας ("Περιεχόμενο") και ορισμένων άλλων πληροφοριών που αφορούν την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising σε προϊόντα, τοποθεσίες web, εφαρμογές, λογισμικό, ή υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται από τη Microsoft ή που ανήκουν σε αυτή ή που διανέμονται από τους συνεργάτες της Microsoft ("Παροχές Microsoft"), (β) αναδιαμόρφωση, επεξεργασία, τροποποίηση, συγκέντρωση και δημιουργία παράγωγων έργων του Περιεχομένου για προβολή στις Παροχές Microsoft, και (γ) αποκάλυψη ή με άλλο τρόπο διάθεση του Περιεχομένου και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από δικαστικές ή άλλες κρατικές ή ρυθμιστικές εντολές. Για λόγους σαφήνειας, στο Περιεχόμενο δεν περιλαμβάνονται Εταιρικά Δεδομένα (ορίζονται παρακάτω). Διατηρούμε το δικαίωμα να εξετάσουμε και να περιορίσουμε το Περιεχόμενό σας στην έκταση που θα το κρίνουμε απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από τη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μας για εξέταση και εποπτεία περιεχομένου είναι διαθέσιμες στις Πολιτικές του Microsoft Advertising.

Ενότητα 3. ΑπαγορεύσειςΔεν θα μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα: (α) να έχετε πρόσβαση στο Microsoft Advertising ή να το χρησιμοποιείτε ή να παρέχετε σε εμάς Περιεχόμενο του Microsoft Advertising που κατά οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα Συμφωνία, (β) να δημιουργείτε αυτοματοποιημένες, δόλιες ή μη έγκυρες εντυπώσεις, ερωτήματα, κλικ ή μετατροπές, (γ) να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο μέσο ή μορφή διαγραφής ή εξαγωγής δεδομένων προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση, να υποβάλετε ερώτημα ή να συλλέξετε, αντιγράψετε, διανείμετε, υλοποιήσετε δημόσια ή εμφανίσετε δημόσια με άλλον τρόπο πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση από το Microsoft Advertising, (δ) να επιχειρείτε να παρέμβετε στη λειτουργία του Microsoft Advertising, (ε) να κάνετε αποσυμπίληση οποιασδήποτε πτυχής του Microsoft Advertising ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να αποκαλύψει πηγαίο κώδικα ή να παρακάμπτετε τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήμα του Microsoft Advertising ή (στ) να αποκτάτε πρόσβαση στο Microsoft Advertising ή να το χρησιμοποιήσετε ή να παρέχετε σε εμάς Περιεχόμενο του Microsoft Advertising που περιέχει, διανέμει ή έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση οποιασδήποτε μορφής ιού ή κακόβουλου λογισμικού ή κακόβουλου κώδικα λογισμικού. Η εφαρμογή της Ενότητας 3 υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Microsoft και η αποτυχία εφαρμογής αυτής της ενότητας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποτελεί παραίτηση του δικαιώματός μας να την εφαρμόσουμε σε άλλες περιπτώσεις.

Ενότητα 4. Πληρωμές. Θα πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο και τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές χρέωσης και πληρωμής που διαθέτετε, επισκεφθείτε τη σελίδα https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/n5014. Πρέπει να αμφισβητήσετε μια χρέωση εντός 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτή η χρέωση δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό σας. Κανείς από εμάς δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φόρους που οφείλει να πληρώσει ο άλλος. Θα καταβάλλετε φόρους επί των πωλήσεων, φόρους προστιθέμενης αξίας, φόρους χαρτοσήμου ή παρόμοιους φόρους που επιτρέπεται να εισπράττονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Microsoft δεν θα εισπράττει φόρους που καλύπτονται από έγκυρο πιστοποιητικό απαλλαγής που μας έχετε παράσχει. Εάν απαιτείται παρακράτηση φόρου επί των πληρωμών που πραγματοποιείτε σε εμάς, μπορείτε να τον αφαιρέσετε και να τον καταβάλετε στη φορολογική αρχή. Θα μας παραδώσετε μια επίσημη απόδειξη για αυτές τις παρακρατήσεις, καθώς και άλλα έγγραφα που θα ζητηθούν εύλογα προκειμένου να ζητήσετε πίστωση ή επιστροφή φόρου αλλοδαπής και θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσετε ότι τυχόν φόροι θα ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν επιλέξετε την προπληρωμή ως επιλογή χρέωσης, οποιαδήποτε τέτοια προπληρωμή θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει οποιονδήποτε φόρο προστιθέμενης αξίας, κατά περίπτωση.

Ενότητα 5. Χωρίς Εγγυήσεις - Περιορισμός ευθύνης. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την ποιότητα ή τη διαθεσιμότητα του Microsoft Advertising ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου και εξαιρούμε όλες τις εγγυήσεις (ρητές, σιωπηρές, νομικές ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, της μη παραβίασης και της εργατικής προσπάθειας) στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό υπό την ισχύουσα νομοθεσία. Αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε το Microsoft Advertising εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Όλες οι πτυχές της επίδοσής μας και των υπηρεσιών μας παρέχονται "ως έχουν", "με όλα τα σφάλματα" και "ως διατίθενται". Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται υπό την ισχύουσα νομοθεσία, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, παρεπόμενες, επακόλουθες, παραδειγματικές, ποινικές ή άλλες έμμεσες ζημιές που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή κερδών), προβλέψιμες ή όχι, ανεξάρτητα από την θεωρία της ευθύνης. Η μέγιστη, συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους έναντι του άλλου και όλων των τρίτων συμβαλλόμενων μερών: (α) για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία περιορίζεται σε 5.000 δολάρια ΗΠΑ, και (β) με επιφύλαξη του προηγούμενου όρου (α), για οποιαδήποτε συγκεκριμένη αξίωση ανέρχεται στο ποσό που καταβάλατε σε εμάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας για τη διαφημιστική καμπάνια από την οποία προέκυψε αυτή η αξίωση. Το περιεχόμενο της παρούσας Ενότητας 5 δεν ισχύει (κε) για τις υποχρεώσεις πληρωμής σας ή την Ενότητα 6, ή (κστ) για την ευθύνη οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους λόγω απάτης ή βαριάς αμέλειας.

Ενότητα 6. ΑποζημίωσηΘα μας υπερασπίζεστε και θα μας αποζημιώνετε (και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους μας) από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, τα αιτήματα, τις αγωγές ή άλλη άσκηση δικαιωμάτων από οποιοδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος (συμπεριλαμβανομένου, εάν είστε Εταιρεία που συνάπτει αυτή τη Συμφωνία για λογαριασμό ενός Διαφημιζόμενου, του Διαφημιζόμενου) και όλες τις προκύπτουσες αποφάσεις, τους διακανονισμούς και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των δαπανών δικηγόρων), που σχετίζονται με ή προκύπτουν από το Περιεχόμενο, τη χρήση του Microsoft Advertising ή την παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας.

Ενότητα 7. Διάρκεια και περιορισμός των διορθωτικών μέτρων. Αυτή η Συμφωνία ξεκινά όταν την αποδεχτείτε και συνεχίζεται μέχρι να τερματιστεί αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση σύμφωνα με την Ενότητα 11 της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και τη συμμετοχή σας στο Microsoft Advertising, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε ή για κανέναν λόγο, αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση. Οι Ενότητες 2, 4 έως 15, καθώς και η εγγύησή σας στο προοίμιο, εξακολουθούν να ισχύουν μετά την καταγγελία.

Ενότητα 8. Δεδομένα χρήστη του Microsoft Advertising. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, κατέχουμε και ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες σε σχέση με τις διαφημιστικές μας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρήστη που συλλέγονται από ιδιοκτησία, εφαρμογές και άλλη τεχνολογία online της Microsoft, όπως ετικέτες, pixel ή άλλοι μοναδικοί κωδικοί παρακολούθησης ("Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising"). Η Microsoft χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising για σκοπούς παράδοσης του Microsoft Advertising, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της αλλαγής στόχευσης και των μετατροπών. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Microsoft χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising για δικούς της σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υπηρεσιών της. Επιπλέον, η Microsoft επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising για σκοπούς που σχετίζονται με τη δημιουργία αναφορών και την ανάλυση απόδοσης. Δεν κοινοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα (ορίζονται παρακάτω) που ενδέχεται να περιέχονται στα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising, τα οποία συλλέγονται ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης του Microsoft Advertising με άλλους διαφημιζόμενους ή τρίτα συμβαλλόμενα μέρη σε οποιαδήποτε μορφή που καθιστά τα άτομα αναγνωρίσιμα σε προσωπικό επίπεδο. Στην έκταση που τα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising είναι επίσης Προσωπικά Δεδομένα, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τέτοια δεδομένα όπως περιγράφονται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft που είναι διαθέσιμη στη σελίδα https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement.

Ενότητα 9. Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

  • Θα διατηρείτε μια εμφανή σύνδεση σε μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων online σε κάθε προορισμό στον οποίο οι διαφημιστικές εκστρατείες σας κατευθύνουν τους χρήστες του Microsoft Advertising και θα διασφαλίζετε ότι κάθε πολιτική συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία και με ανεξαιρέτως όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας προστασίας δεδομένων των ΗΠΑ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ) και όλων των άλλων ισοδύναμων νόμων και κανονισμών σε κάθε σχετική δικαιοδοσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία προσωπικών δεδομένων ("Νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων"). Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Universal Event Tracking (UET) (βλ. https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/el-gr/53056 ή αποκαλύπτετε με άλλον τρόπο Προσωπικά Δεδομένα στη Microsoft, θα αποκαλύπτετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων online (και στην πολιτική cookie, εφόσον διατηρείτε τέτοια) το γεγονός ότι η Microsoft συλλέγει ή λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα από χρήστες ή από εσάς για την παροχή του Microsoft Advertising, και θα παρέχετε μια σύνδεση προς τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της  Microsoft: https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement.
  • Αν η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών του Microsoft Advertising περιλαμβάνει επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, των υποκειμένων των δεδομένων, φέρετε την ευθύνη της επεξεργασίας των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων, όπως απαιτείται και κατά τον τρόπο που υπαγορεύεται από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις ισχύουσες Πολιτικές του Microsoft Advertising. Για παράδειγμα, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες δικαιοδοσίες όπου η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων απαιτεί συναίνεση ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή/και για την ενεργοποίηση ετικέτας UET, πρέπει να λαμβάνετε συναίνεση κατά τον τρόπο που υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την ενεργοποίηση της ετικέτας UET στις τοποθεσίες σας ή/και την αποκάλυψη τυχόν Προσωπικών Δεδομένων στη Microsoft. Δεν πρέπει να αξιοποιείτε το Microsoft Advertising για την επεξεργασία Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων κατά παράβαση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων ή της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών του Microsoft Advertising.
  • "Προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο και όπου ισχύει, ένα υπάρχον αναγνωρίσιμο νομικό πρόσωπο. Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, βιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου. "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει τα Προσωπικά Δεδομένα που περιλαμβάνουν ή αποκαλύπτουν οτιδήποτε από τα ακόλουθα: φυλετική ή εθνοτική προέλευση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, παλαιότερη, τρέχουσα ή μελλοντική πνευματική ή φυσική υγεία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προστατευμένων υγειονομικών δεδομένων με βάση τον Νόμο περί Υπευθυνότητας και Φορητότητας Ασφάλισης Υγείας των ΗΠΑ), σεξουαλική ζωή, σεξουαλικός προσανατολισμός, πολιτικές απόψεις, υπηκοότητα ή κατάσταση μετανάστη, γενετικά δεδομένα, επεξεργασία βιομετριών δεδομένων για τους σκοπούς μοναδικής αναγνώρισης ενός ατόμου, κρατικές ταυτότητες, Προσωπικά Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από παιδί ή/και οποιαδήποτε άλλη έννοια δίδεται στον όρο "ευαίσθητα δεδομένα" ή "ειδικές κατηγορίες" προσωπικών δεδομένων ή άλλη τοπική ισοδύναμη έννοια.
  • Εταιρικά Δεδομένα. Ορισμένες δυνατότητες του Microsoft Advertising σάς δίνουν την επιλογή να χρησιμοποιήσετε Εταιρικά Δεδομένα για να ενεργοποιήσετε μια πιο εστιασμένη στόχευση ή επαναληπτικό μάρκετινγκ στους πελάτες σας. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, τα Εταιρικά Δεδομένα που παρέχετε στη Microsoft σχετικά με αυτές τις δυνατότητες θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε εσάς ή όπως άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία. Στην έκταση που τα Εταιρικά Δεδομένα περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα, το Microsoft Advertising θα συμμορφώνεται μόνο με τις ισχύουσες υποχρεώσεις με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτείται από τις "επιχειρήσεις" σύμφωνα με τον Νόμο της Καλιφόρνια για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Καταναλωτών (όπως έχει τροποποιηθεί, "CCPA"). Το Microsoft Advertising πιστοποιεί ότι κατανοεί τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα Ενότητα 9(δ) και θα σας ειδοποιήσει αν δεν μπορούμε πλέον να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας. Μετά από εύλογη γραπτή ειδοποίηση, θα λάβουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα για να διαθέσουμε πληροφορίες για την επίδειξη της συμμόρφωσής μας με τις ισχύουσες διατάξεις του CCPA σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή όπως άλλως προσδιορίσουμε και αν διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων από εμάς, θα λάβουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα για να συνεργαστούμε μαζί σας με σκοπό τη διόρθωση της πιθανής μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. "Εταιρικά δεδομένα" σημαίνει πληροφορίες ή δεδομένα και άλλο περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε μέσο, που συλλέγονται, αποστέλλονται ή λαμβάνονται με άλλο τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία, από το ή μέσω του Microsoft Advertising, εκτός από το Περιεχόμενο. Προς αποφυγή παρανοήσεων, στα Εταιρικά Δεδομένα δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες, δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο που προέρχονται από (α) ανάλυση ή επεξεργασία Εταιρικών Δεδομένων, (β) τη χρήση του Microsoft Advertising από την Εταιρεία ή (γ) τα Δεδομένα Χρήστη του Microsoft Advertising. Διά του παρόντος παρέχετε αμετάκλητα όλα τα εν λόγω δικαιώματα και τις άδειες των Εταιρικών Δεδομένων, ή που σχετίζονται με αυτά, στη Microsoft: (i) στον βαθμό που είναι αναγκαία στη Microsoft για την παροχή του Microsoft Advertising, την άσκηση των δικαιωμάτων της και την παροχή άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και (ii) για τη χρήση τους, αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή, με σκοπό τη βελτίωση, τη διατήρηση και την υποστήριξη των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εσωτερικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Microsoft.

Ενότητα 10. ΑλλαγέςΕνδέχεται να κάνουμε μη σημαντικές αλλαγές στη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά θα παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) ημέρες νωρίτερα για τυχόν σημαντικές αλλαγές στη Συμφωνία. Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν μελλοντικά και η χρήση του Microsoft Advertising μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές. Εάν δεν αποδέχεστε τις αλλαγές, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Microsoft Advertising. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις πολιτικές του Microsoft Advertising ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς και με μελλοντική ισχύ.

Ενότητα 11. ΕιδοποιήσειςΕνδέχεται να σας στείλουμε ειδοποιήσεις μέσω της διεύθυνσης email που μας δώσατε. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω email σε εσάς θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την αποστολή τους. Θα σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στη Συμφωνία του Microsoft Advertising ή στις Πολιτικές του Microsoft Advertising δημοσιεύοντας την αλλαγή στους όρους στην τοποθεσία του Microsoft Advertising. Αν θέλετε να μας ειδοποιήσετε, πρέπει να στείλετε αλληλογραφία πρώτης κατηγορίας στη Microsoft στην ακόλουθη διεύθυνση:

Attn: Microsoft Advertising Legal and Corporate Affairs
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA

Ενότητα 12. Συμφωνία περί δεσμευτικής διαιτησίας και Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε να μην υπάρξει ποτέ διαφορά, αλλά αν προκύψει, συμφωνούμε από κοινού να προσπαθήσουμε για 60 ημέρες να την επιλύσουμε ανεπίσημα. Αν δεν μπορέσουμε, συμφωνούμε από κοινού να προχωρήσουμε στη δεσμευτική ατομική διαιτησία ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association, «AAA») σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο Διαιτησίας (Federal Arbitration Act), καθώς και να μην ασκήσουμε αγωγή σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή σώματος ενόρκων. Αντ' αυτού, θα αποφασίσει ένας ουδέτερος διαιτητής. Ομαδικές αγωγές, ομαδικές/αντιπροσωπευτικές διαιτησίες, ιδιωτικές αγωγές και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία όπου κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος δεν επιτρέπονται. Ούτε επιτρέπεται ο συνδυασμός μεμονωμένων αγωγών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των μερών.

Η πλήρης Συμφωνία διαιτησίας και η Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής περιέχουν περισσότερους όρους και μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/class-action-waiver-and-binding-arbitration. Συμφωνούμε από κοινού. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο.

Ενότητα 13. Επίλυση διαφοράς αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Αν προκύψει διαφορά, συμφωνούμε από κοινού (αλλά δεν έχουμε υποχρέωση) να προσπαθήσουμε για 60 ημέρες να την επιλύσουμε ανεπίσημα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται για διαφορές που προκύπτουν με βάση τις πολιτικές του Microsoft Advertising. Αν δεν μπορέσουμε, συμφωνούμε από κοινού να παραπέμψουμε τη διαφορά στο Κέντρο αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution), το οποίο θα ορίσει έναν διαμεσολαβητή (εφόσον είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να μας εξυπηρετήσει) ή μπορεί να συμφωνήσουμε να επιλέξουμε άλλον διαμεσολαβητή, τον οποίο συμφωνούμε από κοινού να χρησιμοποιήσουμε. Αν εμπλακεί διαμεσολαβητής, συμφωνούμε από κοινού να αναλάβουμε ο καθένας ένα εύλογο ποσοστό του κόστους διαμεσολάβησης. Αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε από κοινού ως προς το ποσοστό, θα αποφασίσει ο διαμεσολαβητής.

Ενότητα 14. Επίλυση διαφοράς αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ινδία. Τυχόν ζητήματα ή αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία παραπέμπονται και επιλύονται οριστικά με διαιτησία, σύμφωνα με τον ινδικό νόμο περί διαιτησίας του 1996. Η διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι κανονισμοί του διεθνούς κέντρου διαιτησίας της Σιγκαπούρης ("SIAC"), το δίκαιο περί διαιτησίας, του οποίου οι κανονισμοί θεωρείται ότι περιλαμβάνονται με αναφορά στην παρούσα Συμφωνία. Το δικαστήριο θα περιλαμβάνει έναν διαιτητή, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του SIAC. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στα αγγλικά και η τοποθεσία και ο χώρος διεξαγωγής της θα είναι το Νέο Δελχί. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική, δεσμευτική και αδιαμφισβήτητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για απόφαση επ' αυτής στην Ινδία ή αλλού.

Ενότητα 15. Ισχύουσα νομοθεσία και τόπος επίλυσης διαφορών.

Εάν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι νόμοι της πολιτείας ή της επαρχίας του κύριου τόπου της επιχείρησής σας διέπουν την παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή που σχετίζονται με αυτή, τους ισχυρισμούς παραβίασής της, την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising, τις εντολές προβολής, τη διαφήμισή σας, την τιμή της, τη συναλλαγή αγοράς σας ή τις χρεώσεις, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης νόμων, εκτός από το ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος Διαιτησίας διέπει όλα όσα σχετίζονται με τη διαιτησία.

Εάν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική ("EMEA"), οι νόμοι της Ιρλανδίας διέπουν την παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από αυτήν ή σχετικά με αυτήν, ισχυρισμούς παραβίασης, τη χρήση του Microsoft Advertising, τις εντολές προβολής, τη διαφήμισή σας, την τιμή της, τη συναλλαγή πληρωμής σας ή τις χρεώσεις, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης νόμων.

Εάν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι στην Ινδία, οι νόμοι του Νέου Δελχί Ινδίας διέπουν την παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή που σχετίζονται με αυτή, τους ισχυρισμούς παραβίασής της, την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising, τις εντολές προβολής, τη διαφήμισή σας, την τιμή της, τη συναλλαγή αγοράς σας ή τις χρεώσεις, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης νόμων. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται του δικαιώματος σε κάθε μορφή ένδικου μέσου ή άλλη προσφυγή παρόμοια με δικαστήριο.

Εάν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, των χωρών EMEA και της Ινδίας, οι νόμοι της πολιτείας της Νεβάδα των ΗΠΑ διέπουν την παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή σχετικά με αυτή, τους ισχυρισμούς παραβίασής της, την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising, τις εντολές προβολής, τη διαφήμισή σας, την τιμή της, τη συναλλαγή αγοράς σας ή τις χρεώσεις, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης νόμων.

Τόπος επίλυσης διαφορών. Αν ποτέ προκύψει διαφορά που καταστεί υπόθεση δικαστηρίου, η οποία προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία ή σχετικά με αυτή, ή τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή σχετικά με αυτή, τους ισχυρισμούς παραβίασής της, την από μέρους σας χρήση του Microsoft Advertising, τις εντολές προβολής, τη διαφήμισή σας, την τιμή της, τη συναλλαγή αγοράς σας ή τις χρεώσεις, τα αρμόδια δικαστήρια είναι (α) τα δικαστήρια της Ιρλανδίας, αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στις χώρες EMEA, (β) τα δικαστήρια του Νέου Δελχί της Ινδίας, αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ινδία, (γ) τα δικαστήρια του Οντάριο του Καναδά, αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στον Καναδά ή (δ) ένα πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο της κομητείας Κινγκ της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται οπουδήποτε αλλού. Παραιτείστε από τυχόν ενστάσεις σε διαδικασίες στα εν λόγω δικαστήρια για λόγους που αφορούν την τοποθεσία ή την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου.

Ενότητα 16. Γενικά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι ανεξάρτητος ανάδοχος σε σχέση με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και δεν έχει καμία εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του ή να το δεσμεύει και η παρούσα Συμφωνία δεν συνιστά διαφορετική σχέση (π.χ. απασχόληση, εταιρική σχέση, αντιπροσωπεία ή δικαιοχρησία). Η αποτυχία εφαρμογής οποιουδήποτε μέρους αυτής της Συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση. Μόνο οι γραπτές παραιτήσεις έχουν ισχύ. Δεν θα εκχωρήσετε αυτή τη Συμφωνία, ολόκληρη ή εν μέρει, χωρίς τη συγκατάθεσή μας και οποιαδήποτε εκχώρηση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας 16 είναι άκυρη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα Συμφωνία θα δεσμεύει και θα ωφελεί τους διαδόχους των συμβαλλόμενων μερών και τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν ένα δικαστήριο ή διαιτητής κρίνει ότι μέρος αυτής της Συμφωνίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως έχει διατυπωθεί, ενδέχεται να αντικαταστήσουμε αυτούς τους όρους με παρόμοιους όρους στην έκταση που μπορούν να εφαρμοστούν υπό το σχετικό δίκαιο, αλλά η υπόλοιπη Συμφωνία δεν θα αλλάξει. Το τμήμα (η) της Συμφωνίας δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής αναφέρει τι θα συμβεί σε περίπτωση που τμήματα της Ενότητας 12 παραπάνω (Συμφωνία δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής) θεωρηθούν παράνομα ή ανεφάρμοστα. Η Ενότητα (η) της Συμφωνίας δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης συλλογικής αγωγής υπερισχύει της παρούσας Ενότητας 16, αν δεν συμφωνεί μαζί της και αν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα δικαιώματα και τα διορθωτικά μέτρα βάσει αυτής της Συμφωνίας είναι αθροιστικά. Η παρούσα Συμφωνία είναι η συνολική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με αυτό το θέμα, συγχωνεύει όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες επικοινωνίες και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με αυτό το θέμα.

Ενότητα 17. Οντότητα Microsoft. Ο όρος "Microsoftσημαίνει τη Microsoft Online, Inc. (6880 Sierra Center Parkway, Reno, NV 89511 USA) εκτός εάν η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι (α) στην Ινδία, στην οποία περίπτωση ο όρος "Microsoft" σημαίνει τη Microsoft Corporation (India) Private Limited (Level 10, Tower C, Epitome, Building No. 5, DLF Cyber City, Phase 3, Gurugram 122002 – Haryana, India), (β) στη Βραζιλία, στην οποία περίπτωση ο όρος "Microsoft" σημαίνει τη Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Video Games Ltda., εγγεγραμμένη στο CNPJ με αρ. 04.712.500/0001-07 (Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1909, Torre Sul, 18 Andar, conj. 181 – Vila Nova Conceição, CEP: 04543-907 São Paulo/SP Brasil), (γ) στις χώρες EMEA ή Ασίας-Ειρηνικού εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν ("APAC"), στην οποία περίπτωση ο όρος "Microsoft" σημαίνει τη Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Ireland 18, D18 P521), ή (δ) στην Ταϊβάν, στην οποία περίπτωση ο όρος "Microsoft" σημαίνει τη Microsoft Taiwan Corporation (18F, No. 68 Sec. 5, Zhongxiao E. Rd, Xinyi District, Taipei City, 11065, Taiwan).

Δείτε το αρχείο καταγραφής αλλαγών για πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Συμφωνία του Microsoft Advertising.